Онлайн регистрация за участие в изпити по STANAG 6001 и тест ALCPT

Възможност за онлайн регистрация за участие в изпити по STANAG 6001 и тест ALCPT

Smiley face
 

Военна академия "Г. С. Раковски"

Департамент "Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация"

Форма за регистрация за явяване на изпит по STANAG 6001 и тест ALCPT

Кратко описание

Информация за датата и мястото на изпита

На първата стъпка е необходимо да изберете от падащите менюта вида и мястото на изпита. Възможностите за избор изменят в зависимост от вашия избор.

Персонална информация за кандидата

На втората стъпка е необходимо да въведете ваша персонална информация. Имената трябва да съдържат само букви на кирилица. Ако информацията в въведена коректно съответното поле се оцветва в зелено.

Преглед на въведените данни

На третата стъпка е трябва да проверите дали въведената от вас информация е точна. Можете да се върнете на предходните стъпки и да коригират своя избор при необходимост.

Отпечатване на рапорта (заявлението)

На четвъртата стъпка ще имате възможност да генерирате файл за отпечатване в PDF формат. След като натиснете бутона за генериране на файла, трябва да го свалите на компютъра и да го отпечатите на хартия.

Файла съдържа две или три страници. Първата страница е рапорт (заявление) за участие в изпита. Втората страница съдържа справочна информация за вас. Третата страница е служебна бележка за освобождаване от такса, ако заеманата от вас длъжност има такова изискване.

След като отпечатите файла, въведете номера на документа в полето за регистрация. С въвеждането на номера вашата регистрация приключва и информацията не може да променя повече.

Необходимо е рапорта (заявлението) да бъде подписано от вас, вашият командир (началник), заведен в регистратурата на военното формирование и изпратен в направо в съответното учебно заведение.

Рапопрти и заявления които не бъдат получени в регистратурата на съответното учебно заведение в указания срок няма да бъдат разглеждани и съответния кандидат няма да бъде допуснат до изпит.

Друга полезна информация

Вашата персонална информация от втората стъпка не се записва на сървъра. Тя се съхранява само в паметта на вашия компютър и служи за отпечатване на файла. С въвеждането на кода за регистрация или затварянето на браузъра информацията се изтрива.


Към формата за регистрация