Онлайн регистрация за участие в изпити по STANAG 6001 и тест ALCPT

Възможност за онлайн регистрация за участие в изпити по STANAG 6001 и тест ALCPT

Smiley face
 

Военна академия "Г. С. Раковски"

Департамент "Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация"

Форма за регистрация за явяване на изпит по STANAG 6001 и тест ALCPT

В момента няма сесии или изпити в период на регистрация.
График за подаване на рапорти и провеждане на изпити.