Онлайн регистрация за участие в изпити по STANAG 6001 и тест ALCPT

Възможност за онлайн регистрация за участие в изпити по STANAG 6001 и тест ALCPT

Smiley face
 

Военна академия "Г. С. Раковски"

Департамент "Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация"

Проверка на резултати от изпити по STANAG 6001 във Военна академия "Г. С. Раковски"

 

Електронен регистрационен номер на рапорта (заявлението)

 

 

Ако нямате електронен регистрационен номер на рапорта (заявлението) или сте го забравили, можете да въведете вашите инициали. В този случай е възможно да има повече от едно съвпадения и показаните резултати да не са вашите.

Използвайте тази възможност само по изключение.