Онлайн регистрация за участие в изпити по STANAG 6001 и тест ALCPT

Възможност за онлайн регистрация за участие в изпити по STANAG 6001 и тест ALCPT

 

Изпитите по СТАНАГ който бяха отложени, са препланирани за месец февруари.

Тук можете да намерите допълнителна информация

Военна академия "Г. С. Раковски"

Департамент "Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация"

Изпити по STANAG 6001 във Военна академия "Г. С. Раковски"


Изпитни сесии в период на провеждане
Сесия :
Редовна сесия "ЕСЕН 2020"
Вид на изпита :
STANAG 6001
Срок за подаване на документи :
От 15.08.2020 г. до 15.09.2020 г.
Период на провеждане на изпитите :
От 12.10.2020 г. до 25.02.2021 г.

График за провеждане на изпитите:

 

Английски език
Цялостен изпит, Частичен изпит
Военна академия "Георги Раковски"
От 01.02.2021 г. до 04.02.2021 г.

 

Английски език
Цялостен изпит, Частичен изпит
ВВМУ "Никола Вапцаров"
От 08.02.2021 г. до 11.02.2021 г.

 

Руски език
Цялостен изпит
Военна академия "Георги Раковски"
На 08.02.2021 г.

 

Френски език
Цялостен изпит - 1 ниво
Военна академия "Георги Раковски"
На 08.02.2021 г.

 

Френски език
Цялостен изпит - 2 ниво
Военна академия "Георги Раковски"
На 09.02.2021 г.

 

Руски език
Цялостен изпит
Военна академия "Георги Раковски"
На 09.02.2021 г.

 

Френски език
Цялостен изпит - 3 ниво
Военна академия "Георги Раковски"
На 10.02.2021 г.

 

Френски език
Цялостен изпит, Частичен изпит, Резервна дата
Военна академия "Георги Раковски"
На 11.02.2021 г.

 

Английски език
Цялостен изпит
Военна академия "Георги Раковски"
От 15.02.2021 г. до 18.02.2021 г.

 

Английски език
Цялостен изпит, Частичен изпит
ВВВУ "Георги Бенковски"

Забележка : Само за випуска на ВВВУ

От 22.02.2021 г. до 25.02.2021 г.