Онлайн регистрация за участие в изпити по STANAG 6001 и тест ALCPT

Възможност за онлайн регистрация за участие в изпити по STANAG 6001 и тест ALCPT

 

Военна академия "Г. С. Раковски"

Департамент "Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация"

Изпити по STANAG 6001 във Военна академия "Г. С. Раковски"


Приключили изпитни сесии
Сесия :
Изпитна сесия Пролет 2022
Вид на изпита :
STANAG 6001
Срок за подаване на документи :
От 05.02.2022 г. до 15.03.2022 г.
Период на провеждане на изпитите :
От 11.04.2022 г. до 27.07.2022 г.

 


Сесия :
ALCPT
Вид на изпита :
Тест ALCPT
Срок за подаване на документи :
От 03.02.2022 г. до 18.02.2022 г.
Период на провеждане на изпитите :
На 02.03.2022 г.