Онлайн регистрация за участие в изпити по STANAG 6001 и тест ALCPT

Възможност за онлайн регистрация за участие в изпити по STANAG 6001 и тест ALCPT

Smiley face
 

Военна академия "Г. С. Раковски"

Департамент "Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация"

Изпити по STANAG 6001 във Военна академия "Г. С. Раковски"


Приключили изпитни сесии
Сесия :
ALCPT 07.03.2023
Вид на изпита :
Тест ALCPT
Срок за подаване на документи :
От 14.02.2023 г. до 06.03.2023 г.

 


Изпитни сесии в период на провеждане
Сесия :
ПРОЛЕТ 2023
Вид на изпита :
STANAG 6001
Срок за подаване на документи :
От 01.02.2023 г. до 18.03.2023 г.
Период на провеждане на изпитите :
От 07.03.2023 г. до 06.06.2023 г.

График за провеждане на изпитите:

 

Английски език
Цялостен изпит
Военна академия "Георги Раковски"
От 18.04.2023 г. до 19.04.2023 г.

 

Френски език
Цялостен изпит, Частичен изпит
Военна академия "Георги Раковски"

Забележка : ПЪРВО НИВО

На 19.04.2023 г.

 

Френски език
Цялостен изпит, Частичен изпит
Военна академия "Георги Раковски"

Забележка : ВТОРО НИВО

На 20.04.2023 г.

 

Руски език
Цялостен изпит, Частичен изпит
Военна академия "Георги Раковски"
На 20.04.2023 г.

 

Руски език
Частичен изпит
Военна академия "Георги Раковски"

Забележка : РЕДОВНА СЕСИЯ . ЧАСТИЧЕН ИЗПИТ

На 21.04.2023 г.

 

Френски език
Цялостен изпит, Частичен изпит
Военна академия "Георги Раковски"

Забележка : ТРЕТО НИВО

На 21.04.2023 г.

 

Английски език
Частичен изпит
Военна академия "Георги Раковски"
От 02.05.2023 г. до 03.05.2023 г.

 

Английски език
Цялостен изпит
Военна академия "Георги Раковски"
От 22.05.2023 г. до 23.05.2023 г.

 

Английски език
Частичен изпит
Военна академия "Георги Раковски"
От 05.06.2023 г. до 06.06.2023 г.

 

Английски език
Цялостен изпит
Военна академия "Георги Раковски"
От 05.06.2023 г. до 06.06.2023 г.