Онлайн регистрация за участие в изпити по STANAG 6001 и тест ALCPT

Възможност за онлайн регистрация за участие в изпити по STANAG 6001 и тест ALCPT

 

Военна академия "Г. С. Раковски"

Департамент "Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация"

Изпити по STANAG 6001 във Военна академия "Г. С. Раковски"


Изпитни сесии в период на провеждане
Сесия :
Редовна сесия "Пролет 2021"
Вид на изпита :
STANAG 6001
Срок за подаване на документи :
От 17.02.2021 г. до 15.03.2021 г.
Период на провеждане на изпитите :
От 19.04.2021 г. до 29.07.2021 г.

График за провеждане на изпитите:

 

Английски език
Цялостен изпит, Частичен изпит
ВВВУ "Георги Бенковски"
От 17.05.2021 г. до 20.05.2021 г.

 

Английски език
Цялостен изпит, Частичен изпит
Департамент "Чуждоезиково обучение"
От 17.05.2021 г. до 19.05.2021 г.

 

Английски език
Частичен изпит
Военна академия "Георги Раковски"

Забележка : и цялостен

На 25.05.2021 г.

 

Английски език
Цялостен изпит, Частичен изпит
Департамент "Чуждоезиково обучение"

Забележка : Само за специализанти на НВУ - Шумен

От 31.05.2021 г. до 03.06.2021 г.

 

Български език
Цялостен изпит, Частичен изпит
Военна академия "Георги Раковски"
На 03.06.2021 г.

 

Български език
Резервна дата
Военна академия "Георги Раковски"
На 04.06.2021 г.

 

Английски език
Цялостен изпит
Военна академия "Георги Раковски"
От 07.06.2021 г. до 10.06.2021 г.

 

Руски език
Цялостен изпит, Частичен изпит
Военна академия "Георги Раковски"
На 08.06.2021 г.

 

Руски език
Резервна дата
Военна академия "Георги Раковски"
На 09.06.2021 г.

 

Френски език
Цялостен изпит - 1 ниво
Военна академия "Георги Раковски"
На 14.06.2021 г.

 

Френски език
Цялостен изпит - 2 ниво
Военна академия "Георги Раковски"
На 15.06.2021 г.

 

Английски език
Цялостен изпит, Частичен изпит
ВВМУ "Никола Вапцаров"
От 15.06.2021 г. до 18.06.2021 г.

 

Френски език
Цялостен изпит - 3 ниво
Военна академия "Георги Раковски"
На 16.06.2021 г.

 

Френски език
Резервна дата
Военна академия "Георги Раковски"
На 17.06.2021 г.

 

Английски език
Цялостен изпит
Военна академия "Георги Раковски"
От 21.06.2021 г. до 24.06.2021 г.

 

Английски език
Цялостен изпит, Частичен изпит
НВУ "Васил Левски"

Забележка : Само за НВУ ВИПУСК 2021

От 28.06.2021 г. до 30.06.2021 г.

 

Английски език
Цялостен изпит, Частичен изпит
ВВМУ "Никола Вапцаров"

Забележка : Само за ВВМУ ВИПУСК 2021

От 27.07.2021 г. до 29.07.2021 г.

 


Приключили изпитни сесии
Сесия :
Редовна сесия "Пролет 2021"
Вид на изпита :
Тест ALCPT
Срок за подаване на документи :
От 25.01.2021 г. до 15.02.2021 г.
Период на провеждане на изпитите :
На 09.03.2021 г.