Онлайн регистрация за участие в изпити по STANAG 6001 и тест ALCPT

Възможност за онлайн регистрация за участие в изпити по STANAG 6001 и тест ALCPT

 

Военна академия "Г. С. Раковски"

Департамент "Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация"

Изпити по STANAG 6001 във Военна академия "Г. С. Раковски"


Изпитни сесии в период на провеждане
Сесия :
"Есен-2021"
Вид на изпита :
STANAG 6001
Срок за подаване на документи :
От 10.08.2021 г. до 15.09.2021 г.
Период на провеждане на изпитите :
От 04.10.2021 г. до 27.01.2022 г.

График за провеждане на изпитите:

 

Английски език
Цялостен изпит, Частичен изпит
ВВМУ "Никола Вапцаров"
От 29.11.2021 г. до 03.12.2021 г.

 

Английски език
Цялостен изпит, Частичен изпит
Военна академия "Георги Раковски"
От 06.12.2021 г. до 09.12.2021 г.

 

Английски език
Цялостен изпит
Департамент "Чуждоезиково обучение" - Шумен
От 13.12.2021 г. до 17.12.2021 г.

 

Френски език
Цялостен изпит - 1 ниво
Военна академия "Георги Раковски"
На 17.01.2022 г.

 

Френски език
Цялостен изпит - 2 ниво
Военна академия "Георги Раковски"
На 18.01.2022 г.

 

Френски език
Цялостен изпит - 3 ниво
Военна академия "Георги Раковски"
На 19.01.2022 г.

 

Английски език
Цялостен изпит
ВВВУ "Георги Бенковски"
От 24.01.2022 г. до 27.01.2022 г.