Онлайн регистрация за участие в изпити по STANAG 6001 и тест ALCPT

Възможност за онлайн регистрация за участие в изпити по STANAG 6001 и тест ALCPT

 

Военна академия "Г. С. Раковски"

Департамент "Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация"

Изпити по STANAG 6001 във Военна академия "Г. С. Раковски"


Изпитни сесии в период на провеждане
Сесия :
Вид на изпита :
Тест ALCPT
Срок за подаване на документи :
От 11.10.2021 г. до 27.10.2021 г.
Период на провеждане на изпитите :
На 04.11.2021 г.

График за провеждане на изпитите:

 

Английски език
Тест ALCPT
Военна академия "Георги Раковски"

Забележка : з. 227

На 04.11.2021 г.

 


Сесия :
"Есен-2021"
Вид на изпита :
STANAG 6001
Срок за подаване на документи :
От 10.08.2021 г. до 15.09.2021 г.
Период на провеждане на изпитите :
От 24.01.2021 г. до 17.12.2021 г.

График за провеждане на изпитите:

 

Английски език
Цялостен изпит, Частичен изпит
ВВВУ "Георги Бенковски"
От 01.11.2021 г. до 05.11.2021 г.

 

Английски език
Цялостен изпит, Частичен изпит
Департамент "Чуждоезиково обучение" - Шумен
От 01.11.2021 г. до 05.11.2021 г.

 

Английски език
Частичен изпит
Военна академия "Георги Раковски"
От 08.11.2021 г. до 11.11.2021 г.

 

Английски език
Цялостен изпит
Военна академия "Георги Раковски"
От 15.11.2021 г. до 18.11.2021 г.

 

Френски език
Цялостен изпит - 1 ниво
Военна академия "Георги Раковски"
На 15.11.2021 г.

 

Френски език
Цялостен изпит - 2 ниво
Военна академия "Георги Раковски"
На 16.11.2021 г.

 

Френски език
Цялостен изпит - 3 ниво
Военна академия "Георги Раковски"
На 17.11.2021 г.

 

Английски език
Цялостен изпит
ВВМУ "Никола Вапцаров"

Забележка : Резервна при кандидати над 70 човека в периода 29.11-03.12.21 г.

От 22.11.2021 г. до 26.11.2021 г.

 

Руски език
Цялостен изпит - 1 ниво, Цялостен изпит - 2 ниво, Цялостен изпит - 3 ниво
Военна академия "Георги Раковски"
На 24.11.2021 г.

 

Английски език
Цялостен изпит, Частичен изпит
ВВМУ "Никола Вапцаров"
От 29.11.2021 г. до 03.12.2021 г.

 

Английски език
Цялостен изпит, Частичен изпит
Военна академия "Георги Раковски"
От 06.12.2021 г. до 09.12.2021 г.

 

Английски език
Цялостен изпит
Департамент "Чуждоезиково обучение" - Шумен
От 13.12.2021 г. до 17.12.2021 г.