Онлайн регистрация за участие в изпити по STANAG 6001 и тест ALCPT

Възможност за онлайн регистрация за участие в изпити по STANAG 6001 и тест ALCPT

 

Военна академия "Г. С. Раковски"

Департамент "Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация"

Изпити по STANAG 6001 във Военна академия "Г. С. Раковски"


Изпитни сесии в период на провеждане
Сесия :
"Есен-2021"
Вид на изпита :
STANAG 6001
Срок за подаване на документи :
От 10.08.2021 г. до 15.09.2021 г.
Период на провеждане на изпитите :
От 04.10.2021 г. до 27.01.2022 г.

График за провеждане на изпитите:

 

Френски език
Цялостен изпит - 2 ниво
Военна академия "Георги Раковски"
На 18.01.2022 г.

 

Френски език
Цялостен изпит - 3 ниво
Военна академия "Георги Раковски"
На 19.01.2022 г.

 

Английски език
Цялостен изпит
ВВВУ "Георги Бенковски"
От 24.01.2022 г. до 27.01.2022 г.