Онлайн регистрация за участие в изпити по STANAG 6001 и тест ALCPT

Възможност за онлайн регистрация за участие в изпити по STANAG 6001 и тест ALCPT

 

Актуална информация за изпитите по STANAG и ALCPT

От 08.06.2020 г. се възстановява провеждането на изпити по STANAG и ALCPT.

Изпитите ще се проведат на посочените тук дати.


Изпита по руски език, който беше планиран за 01.06.2020 г., ще се проведе на 27.07.2020 г. (резервна дата 28.07.2020 г.) в зала 223 на Военна академия "Г. С. Раковски".


Теста ALCPT, който трябваше да се проведе на 10.03.2020 година, ще се проведе на 17.06.2020 г.


Теста ALCPT, съгласно раздел II, т. 1 от МЗ № ОХ-622/05.09.2013 г., ще се проведе на 18.06.2020 г. от 9:00 часа в департамент "Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация" на Военна академия "Г. С. Раковски".
Срок за подаване на рапорти и заявления: 05.06.2020 г.

Поради късите срокове моля използвайте електронната платформа http://stanag.rndc.bg/register/ за да се регистрирате.

Участниците, планирани за явяване в отложените сесии, ще могат да се явят на изпити през сесия "ЕСЕН 2020". За целта, след като бъдат обявени датите за изпити, трябва да подадат рапорт до началника на Военна академия кога желаят да се явят. В рапорта трябва да посочат, че са били планирани за отложена сесия. Не е необходимо да се изпращат приложенията към рапортите. Военнослужещите и цивилните служители, които не подадат рапорти, ще бъдат разпределени служебно.

На адрес http://stanag.rndc.bg/check можете да проверите персонално датата, мястото и началния час на изпита.


ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ !!!

Всеки участник трябва да носи маска, ръкавици и химикал.

Влизането в района на Военна академия става само през КПП "Запад" - централния вход от към булевард "Евлоги и Христо Георгиеви".

На портала се извърша измерване на температурата от лекарския екип на Военна академия. Лица без маски, ръкавици или със симптоми няма да бъдат допускани в района на Академията.

Желателно е да се явите 15 минути преди началото на изпита, да не се събирате на групи и да спазвате социална дистанция.

Залите за провеждане на изпитите ще се дезинфекцират непосредствено преди всеки изпит и ще се ползват само половината от работните места в тях.

Напомняме Ви, че носенето на маски в градския транспорт е задължително.Допълнителна информация можете да получите на 02 92 / 26 587.