Онлайн регистрация за участие в изпити по STANAG 6001 и тест ALCPT

Възможност за онлайн регистрация за участие в изпити по STANAG 6001 и тест ALCPT

 

Актуална информация за изпитите по STANAG и ALCPT

Военна академия "Г. С. Раковски"

Департамент "Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация"

Контакти с Военна академия "Г. С. Раковски"

Военна академия "Г. С. Раковски"

бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82

1504 София, България

Отдел „Връзки с обществеността и международна дейност“ /+ 359 2/ 92 26 550

Отдел „Административен“ /+ 359 2/ 92 26 504

Отдел „Логистика“ /+ 359 2/ 92 26 513

Отдел „Учебна дейност“ /+ 359 2/ 92 26 574, 26 572, 26 586, 26 511

Отдел „Финанси, програмиране и обществени поръчки“ /+ 359 2/ 92 26 507

https://rndc.bg

 

Департамент "Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация"

Директор : полковник д-р Никола Стоянов, телефон 02 92 26 531

Сектор „Квалификация“, телефон 02 92 26 583, подполковник Ивайло Игнатов, началник на сектор

Сектор „Дистанционно обучение, учения, симулациии и тренировки“, телефон 02 92 26 534, подполковник Христо Деведжиев, началник на сектор

Катедра "Езиково обучение", телефон 02 92 26 585, доцент д-р Валентина Георгиева, ръоводител на катедра

Екип "Сертифициране по английски език", телефон 02 92 26 652, д-р Ани Гунчева, ръоводител на екип

https://rndc.bg/ddo