Онлайн регистрация за участие в изпити по STANAG 6001 и тест ALCPT

Възможност за онлайн регистрация за участие в изпити по STANAG 6001 и тест ALCPT

 

ВАЖНО !!!
Теста ALCPT се отлага за неопределено време. Същият ще бъде проведен след отменяне на карантината.
За участниците в теста ще бъде удължен срока за подаване на рапорти за явяване на изпит по СТАНАГ.
Следете сайта на Военна академия за датата на провеждане на изпита.

Военна академия "Г. С. Раковски"

Департамент "Дистанционно обучение, езикова подготовка и квалификация"

Изпити по STANAG 6001 във Военна академия "Г. С. Раковски"


Изпитни сесии в период на провеждане
Сесия :
2002 - Редовна сесия "ПРОЛЕТ 2020"
Вид на изпита :
STANAG 6001
Срок за подаване на документи :
От 15.02.2020 г. до 15.03.2020 г.
Период на провеждане на изпитите :
От 21.04.2020 г. до 01.08.2020 г.

График за провеждане на изпитите:

 

Английски език
Цялостен изпит
Военна академия "Георги Раковски"
От 21.04.2020 г. до 24.04.2020 г.

 

Английски език
Цялостен изпит
Военна академия "Георги Раковски"
От 27.04.2020 г. до 30.04.2020 г.

 

Френски език
Цялостен изпит - 1 ниво, Цялостен изпит - 3 ниво
Военна академия "Георги Раковски"
На 28.04.2020 г.

 

Френски език
Цялостен изпит - 2 ниво
Военна академия "Георги Раковски"
На 29.04.2020 г.

 

Френски език
Резервна дата
Военна академия "Георги Раковски"
На 30.04.2020 г.

 

Английски език
Цялостен изпит
Военна академия "Георги Раковски"

Забележка : Само за специализанти

От 04.05.2020 г. до 08.05.2020 г.

 

Английски език
Цялостен изпит, Частичен изпит
ВВМУ "Никола Вапцаров"
От 12.05.2020 г. до 15.05.2020 г.

 

Английски език
Цялостен изпит
Военна академия "Георги Раковски"
От 18.05.2020 г. до 22.05.2020 г.

 

Английски език
Частичен изпит
Военна академия "Георги Раковски"
От 26.05.2020 г. до 29.05.2020 г.

 

Руски език
Цялостен изпит
Военна академия "Георги Раковски"
На 01.06.2020 г.

 

Английски език
Цялостен изпит, Частичен изпит
НВУ "Васил Левски"
От 01.06.2020 г. до 05.06.2020 г.

 

Руски език
Цялостен изпит
Военна академия "Георги Раковски"
На 02.06.2020 г.

 

Руски език
Резервна дата
Военна академия "Георги Раковски"
На 03.06.2020 г.

 

Български език
Цялостен изпит
Военна академия "Георги Раковски"
На 04.06.2020 г.

 

Български език
Резервна дата
Военна академия "Георги Раковски"
На 05.06.2020 г.

 

Английски език
Частичен изпит
Военна академия "Георги Раковски"
От 08.06.2020 г. до 12.06.2020 г.

 

Английски език
Цялостен изпит, Частичен изпит
Департамент "Чуждоезиково обучение"
От 15.06.2020 г. до 19.06.2020 г.

 

Английски език
Цялостен изпит
Военна академия "Георги Раковски"
От 22.06.2020 г. до 26.06.2020 г.

 

Английски език
Цялостен изпит
НВУ "Васил Левски"

Забележка : Само за випусници на НВУ

От 29.06.2020 г. до 03.07.2020 г.

 

Английски език
Цялостен изпит, Частичен изпит
ВВВУ "Георги Бенковски"
От 06.07.2020 г. до 10.07.2020 г.

 

Английски език
Цялостен изпит
ВВМУ "Никола Вапцаров"

Забележка : Само за випусници на ВВМУ

От 29.07.2020 г. до 01.08.2020 г.

 


Приключили изпитни сесии
Сесия :
2003 - "ПРОЛЕТ 2020"
Вид на изпита :
Тест ALCPT
Срок за подаване на документи :
От 01.02.2020 г. до 15.02.2020 г.
Период на провеждане на изпитите :
На 10.03.2020 г.

График за провеждане на изпитите:

 

Английски език
Тест ALCPT
Военна академия "Георги Раковски"
На 10.03.2020 г.

 


 

Проверка на резултати